Dzisiaj jest Wtorek 19.01.2021 15:00:47
Zasady zgłaszania materiału do newslettera PTK
 
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Wytyczne w sprawie przygotowania treści do biuletynu PTK
kontakt: biuletyn@ptkardio.pl

1. Prawo do przesyłania treści do Biuletynu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego mają przewodniczący i sekretarze Asocjacji i Sekcji PTK oraz przewodniczący komitetu organizacyjnego i/lub naukowego konferencji Asocjacji PTK, Sekcji PTK, kongresu PTK i Wiosennej Konferencji PTK.
2. Od 01.01.2014 r. biuletyn PTK ukazuje się 2 razy w miesiącu – 15 i 30 dnia każdego miesiąca.
3. Podstawowe elementy biuletynu PTK (rycina poniżej):
a) Edytorial
b) Okno promowanych tekstów
c) Moduł poświęcony aktualnościom, wydarzeniom itp.
d) Moduł, w którym prezentowane są aktualności zarządu PTK, doniesienia naukowe, informacje dotyczące e-learningu.
4. W module 3.c (moduł poświęcony aktualnościom, wydarzeniom itp.) biuletynu PTK możliwe jest zamieszczenie informacji, tj. aktualności z działalności Sekcji czy zapowiedź organizowanego wydarzenia.
5. Każdy, kto chciałby zamieścić w module 3.c (moduł poświęcony aktualnościom, wydarzeniom itp.) biuletynu PTK ważne informacje powinien przesłać zgłoszenie na adres biuletyn@ptkardio.pl, wpisując w temacie wiadomości „Zgłoszenie do biuletynu”.
6. Zgłoszenia do modułu 3.c (moduł poświęcony aktualnościom, wydarzeniom itp.) biuletynu PTK należy nadsyłać najpóźniej do 5 i do 20 dnia każdego miesiąca.
7. Każde zgłoszenie do modułu 3.c (moduł poświęcony aktualnościom, wydarzeniom itp.) biuletynu PTK powinno zawierać:
i. tekst informacji o długości max. 1000 znaków ze spacjami (nazwa konferencji, data i miejsce są standardowo umieszczane w nagłówkach – nie ma potrzeby powtarzać ich w treści informacji o wydarzeniu)
ii. osobny plik z grafiką (logo) w formacie JPG o wymiarach:
szerokość 117 pikseli x wysokość 144 pikseli
iii. numer biuletynu, w którym zgłoszenie ma być publikowane
iv. hiperłącza (np. odnośnik do strony internetowej wydarzenia lub strony internetowej Sekcji).
8. Zgłoszenia do modułu 3.c (moduł poświęcony aktualnościom, wydarzeniom itp.) biuletynu PTK niezgodne z założeniami wymienionymi w punkcie 7. nie będą publikowane.
9. Redakcja nie gwarantuje, że zgłoszenia nadesłane po terminie wskazanym w pkt. 6 zostaną opublikowane w bieżącym numerze biuletynu.
10. Redakcja zastrzega sobie prawo do modyfikowania treści nadesłanych zgłoszeń.
 
Pobierz załączniki (1):
Rycina
[JPG, 212.28 kB]