Dzisiaj jest Wtorek 19.01.2021 16:17:57
Wytyczne
 
Wytyczne dotyczące postępowania oraz uzgodnienia ekspertów służą podsumowaniu i ocenie wszelkich dostępnych danych dotyczących danego zagadnienia, aby pomóc lekarzom wybrać najlepsze możliwe strategie terapeutyczne u typowych chorych cierpiących na określoną chorobę, uwzględniając nie tylko wynik leczenia, lecz także potencjalne korzyści i ryzyko związane ze stosowaniem poszczególnych procedur diagnostycznych i terapeutycznych.
 
Komunikaty Komisji Wytycznych i Szkolenia PTK
Publikacje wytycznych
Data publikacji Tytuł Tematyka
2019 Wytyczne ESC/EAS dotyczące postępowania w dyslipidemiach: jak dzięki leczeniu zaburzeń lipidowych obniżyć ryzyko sercowo‑naczyniowe dyslipidemia
2019 Wytyczne ESC dotyczące diagnostyki i postępowania w ostrej zatorowości płucnej przygotowane we współpracy z European Respiratory Society ostra zatorowość płucna
2019 Wytyczne ESC dotyczące rozpoznawania i leczenia przewlekłych zespołów wieńcowych przewlekły zespół wieńcowy
2019 Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące cukrzycy i stanu przedcukrzycowego współistniejących z chorobami sercowo‑naczyniowymi opracowane we współpracy z Europejskim Towarzystwem cukrzyca współistniejąca z chorobami układu sercowo-naczyniowego
2019 Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące diagnostyki i leczenia chorych z częstoskurczem nadkomorowym (2019) częstoskurcz nadkomorowy
2018 Wytyczne ESC dotyczące postępowania w chorobach układu sercowo-naczyniowego podczas ciąży 2018 choroby sercowo-naczyniowe u kobiet w ciąży
2018 Wytyczne ESC/ESH dotyczące postępowania w nadciśnieniu tętniczym (2018) nadciśnienie tętnicze
2018 Wytyczne ESC/EACTS dotyczące rewaskularyzacji mięśnia sercowego 2018 rewaskularyzacja
2018 Wytyczne ESC dotyczące rozpoznawania i leczenia omdleń (2018) omdlenia
2018 Czwarta uniwersalna definicja zawału serca (2018) zawał serca
2017 Wytyczne ESC dotyczące postępowania w ostrym zawale serca z uniesieniem odcinka ST w 2017 roku ostry zawał serca z uniesieniem odcinka ST
2017 Wytyczne ESC/EACTS dotyczące leczenia zastawkowych wad serca w 2017 roku zastawkowe wady serca
2017 Uaktualnione stanowisko ESC dotyczące stosowania podwójnej terapii przeciwpłytkowej w chorobie wieńcowej w 2017 roku, przygotowane we współpracy z EACTS choroba wieńcowa
2017 Wytyczne ESC dotyczące rozpoznawania i leczenia chorób tętnic obwodowych w 2017 roku, przygotowane we współpracy z ESVS choroby tętnic obwodowych
2016 Wytyczne ESC dotyczące leczenia migotania przedsionków w 2016 roku, opracowane we współpracy z EACTS migotanie przedsionków
2016 Wytyczne ESC/EAS dotyczące leczenia zaburzeń lipidowych w 2016 roku zaburzenia lipidowe
2016 Stanowisko ESC dotyczące toksycznego wpływu leczenia onkologicznego na układ sercowo- -naczyniowy w 2016 roku, opracowane pod auspicjami Komisji ESC do spraw Wytycznych Postępowania toksyczny wpływ leczenia onkologicznego na układ sercowo-naczyniowy
2016 Wytyczne ESC dotyczące diagnostyki i leczenia ostrej i przewlekłej niewydolności serca w 2016 roku ostra i przewlekła niewydolność serca
2016 Wytyczne ESC dotyczące prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego w praktyce klinicznej w 2016 roku prewencja chorób układu sercowo-naczyniowego
2015 Wytyczne ESC dotyczące postępowania u pacjentów z komorowymi zaburzeniami rytmu oraz zapobiegania nagłym zgonom sercowym w 2015 roku komorowe zaburzenia rytmu, nagły zgon sercowy
2015 Wytyczne ESC/ERS dotyczące rozpoznawania i leczenia nadciśnienia płucnego w 2015 roku nadciśnienie płucne
2015 Wytyczne ESC dotyczące postępowania w ostrych zespołach wieńcowych bez przetrwałego uniesienia odcinka ST w 2015 roku ostre zespoły wieńcowe bez przetrwałego uniesienia odcinka ST
2015 Wytyczne ESC dotyczące rozpoznawania i leczenia chorób osierdzia w 2015 roku choroby osierdzia
2015 Wytyczne ESC dotyczące leczenia infekcyjnego zapalenia wsierdzia w 2015 roku Infekcyjne zapalenie wsierdzia
2014 Wytyczne ESC dotyczące operacji niekardiochirurgicznych operacje niekardiochirurgiczne
2014 Wytyczne ESC dotyczące rozpoznawania i postępowania w kardiomiopatii przerostowej w 2014 roku kardiomiopatia przerostowa
2014 Wytyczne ESC dotyczące rozpoznawania i leczenia chorób aorty w 2014 roku choroby aorty
2014 Wytyczne ESC/EACTS dotyczące rewaskularyzacji mięśnia sercowego w 2014 roku rewaskularyzacja
2014 Wytyczne ESC dotyczące rozpoznawania i postępowania w ostrej zatorowości płucnej w 2014 roku zatorowość płucna
2013 Wytyczne ESC dotyczące postępowania w stabilnej chorobie wieńcowej w 2013 roku: dodatek internetowy stabilna choroba wieńcowa
2013 Wytyczne ESC dotyczące postępowania w stabilnej chorobie wieńcowej w 2013 roku stabilna choroba wieńcowa
2013 Wytyczne ESC dotyczące cukrzycy, stanu przedcukrzycowego i chorób układu sercowo-naczyniowego opracowane we współpracy z EASD cukrzyca, stan przedcukrzycowy i choroby układu sercowo-naczyniowego
2013 Wytyczne ESC dotyczące stymulacji serca i terapii resynchronizującej w 2013 roku stymulacja serca i terapia resynchronizująca
2013 Wytyczne ESH/ESC dotyczące postępowania w nadciśnieniu tętniczym w 2013 roku nadciśnienie tętnicze
2012 Wytyczne ESC dotyczące postępowania w ostrym zawale serca z przetrwałym uniesieniem odcinka ST STEMI
2012 Wytyczne ESC dotyczące postępowania w migotaniu przedsionków na 2012 rok migotanie przedsionków
2012 Trzecia uniwersalna definicja zawału serca zawał serca
2012 Wytyczne ESC dotyczące rozpoznania oraz leczenia ostrej i przewlekłej niewydolności serca na 2012 rok ostra i przewlekła niewydolność serca
2012 Europejskie wytyczne dotyczące zapobiegania chorobom serca i naczyń w praktyce klinicznej na 2012 rok zapobieganie chorobom serca i naczyń
2012 Wytyczne ESC dotyczące postępowania w zastawkowych wadach serca na 2012 rok zastawkowe wady serca
2011 Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące rozpoznawania i leczenia chorób tętnic obwodowych choroby tętnic obwodowych
2011 Wytyczne dotyczące postępowania w chorobach sercowo-naczyniowych u kobiet w ciąży choroby sercowo-naczyniowe u kobiet w ciąży
2011 Wytyczne dotyczące diagnostyki i leczenia ostrych zespołów wieńcowych bez przetrwałego uniesienia odcinka ST 2011 ostre zespoły wieńcowe
2011 Wytyczne ESC/EAS dotyczące postępowania w dyslipidemiach 2011 dyslipidemie
2010 Wytyczne ESC dotyczące leczenia dorosłych pacjentów z wrodzonymi wadami serca (nowa wersja — 2010) wrodzone wady serca
2010 Wytyczne ESC dotyczące rewaskularyzacji mięśnia sercowego rewaskularyzacja mięśnia sercowego
2010 Uaktualnienie wytycznych ESC dotyczących stosowania urządzeń u chorych z niewydolnością serca — 2010 urządzenia przy niewydolności serca
2010 Wytyczne dotyczące postępowania u chorych z migotaniem przedsionków migotanie przedsionków
2010 Wytyczne ESC dotyczące przedoperacyjnej oceny ryzyka sercowego oraz okołooperacyjnego postępowania kardiologicznego u pacjentów poddawanych zabiegom niekardiologicznym postępowanie kardiologiczne przy zabiegach niekardiologicznych
2010 Wytyczne dotyczące zapobiegania, rozpoznawania i leczenia infekcyjnego zapalenia wsierdzia (nowa wersja – 2009) infekcyjne zapalenie wsierdzia
2009 Wytyczne dotyczące rozpoznawania i leczenia nadciśnienia płucnego 2009 nadciśnienie płucne
2009 Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące diagnostyki i postępowania w omdleniach omdlenia
2009 Wytyczne ESC dotyczące diagnostyki i postępowania w ostrej zatorowości płucnej - polska wersja zatorowość płucna
2009 Wytyczne ESC dotyczące diagnostyki i postępowania w ostrym zawale serca z utrzymującym się uniesieniem odcinka ST- polska wersja ostry zawał serca z uniesieniem odcinka ST
2008 Europejskie wytyczne dotyczące rozpoznania i leczenia ostrej oraz przewlekłej niewydolności serca – wersja polskojęzyczna ostra i przewlekła niewydolność serca
2008 Europejskie wytyczne dotyczące prewencji chorób sercowo-naczyniowych w praktyce klinicznej – wersja skrócona prewencja chorób sercowo-naczyniowych
2008 Rola biopsji endomiokardialnej w terapii chorób sercowo-naczyniowych biopsja endomiokardialna w terapii chorób sercowo-naczyniowych
2007 Zwalczanie czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego u kobiet w okresie okołomenopauzalnym – wspólne stanowisko kardiologów i ginekologów europejskich - wersja polska Zwalczanie czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego u kobiet w okresie okołomenopauzalnym
2007 Wytyczne dotyczące postępowania w zastawkowych wadach serca - wersja polska zastawkowe wady serca
2007 Wytyczne dotyczące diagnostyki i leczenia ostrych zespołów wieńcowych bez uniesienia odcinka ST - wersja polska ostre zespoły wieńcowe
2007 Wytyczne dotyczące cukrzycy, stanu przedcukrzycowego i chorób układu krążenia - wersja polska cukrzyca, stan przedcukrzycowy i choroby układu krążenia
2007 Wytyczne dotyczące stymulacji serca i resynchronizacji - wersja polska stymulacja serca i resynchronizacja
2007 Nadciśnienie tętnicze - nowe standardy ESC nadciśnienie tętnicze
2007 Rekomendacje Zespołu Roboczego Konsultanta Krajowego w dziedzinie kardiologii dotyczące opieki kardiologicznej nad chorymi z dystrofią mięśniową typu Duchenne'a i Beckera oraz prewencji kardiomiopatii opieka kardiologicznej nad chorymi z dystrofią mięśniową typu Duchenne'a i Beckera oraz prewencja kardiomiopatii
2006 Wytyczne dotyczące postępowania u chorych z migotaniem przedsionków migotanie przedsionków
2006 Wytyczne dotyczące postępowania u chorych z komorowymi zaburzeniami rytmu serca i zapobiegania nagłemu zgonowi sercowemu zaburzenia rytmu serca i zapobieganie nagłemu zgonowi sercowemu
2006 Wytyczne postępowania w stabilnej dławicy piersiowej stabilna dławica piersiowa