Dzisiaj jest Wtorek 19.01.2021 15:03:35
Strategia i zmiany w PTK w latach 2009-2011
 
1. Powołanie do życia Biura Kongresów PTK
a. organizowanie Międzynarodowego Kongresu PTK, Konferencji Wiosennej Kardiologii Polskiej, Światowego Dnia Serca, Konferencji PTK z Polskim Towarzystwem Diabetologicznym
- Zarząd PTK będzie przyznawał organizację kolejnych Kongresów i Konferencji w ramach wyróżnienia kolejnym zespołom kardiologicznym z Polski (większa możliwość prezentacji swojego dorobku bez partycypowania w logistykę Kongresu lub Konferencji)
*Komisja:
1. prof. Krzysztof Filipiak – przewodniczący
2. prof. Romuald Ochotny
3. prof. Adam Witkowski
4. dr med. Przemysław Mitkowski

2. Zmiana zasad wyboru do Zarządu Głównego PTK
a. z klucza wchodzą:
- Prezes
- Poprzedni Prezes
- Redaktor Naczelny Kardiologii Polskiej
b. Prezes-elekt (wybierany na starych zasadach)
c. 4 członków Zarządu wchodzi z pośród kandydatów zgłoszonych do Komisji Wyborczej przez najliczniejsze Sekcje lub Asocjacje lub grupy Sekcji czy Asocjacji
d. 5 pozostałych członków wybieranych na starych zasadach
Komisja:
1. prof. Zbigniew Kalarus – przewodniczący
2. prof. Janina Stępińska
3. prof. Adam Torbicki
4. prof. Stefan Grajek

3. Zmiana zasad kooperacji z firmami farmaceutycznymi i sprzętowymi
a. przesłanie jednoznacznej informacji o celach strategicznych PTK
b. zwiększenie ilości i sumy grantów oraz dotacji na statutowe funkcjonowanie PTK
c. w pierwszej kolejności podjęte będą rozmowy z firmami wyróżnionymi tytułami: „Partner Polskiej Kardiologii” oraz „Przyjaciel Polskiej Kardiologii”
Komisja:
1. prof. Waldemar Banasiak – przewodniczący
2. prof. Janina Stępińska
3. prof. Andrzej Rynkiewicz
4. prof. Stefan Grajek

4. Wspieranie i promowanie rozwoju nauki wśród członków PTK
Komisja:
1. Prof. Piotr Ponikowski - przewodniczący

5. Klub 30 – przejęcie całościowej opieki przez Zarząd PTK
a. wypracowanie zasad kooperacji
Komisja:
1. prof. Waldemar Banasiak – przewodniczący
2. prof. Janina Stępińska
3. dr med. Łukasz Chrzanowski – przewodniczący Klubu 30
4. prof. Krzysztof Filipiak
5. dr med. Marcin Grabowski
6. dr hab. Ewa Jankowska
7. dr med. Karol Kamiński
8. dr med. Radosław Kręcki

6. Zrezygnowanie z organizowania Wiosennej Konferencji PTK i wsparcie tym tytułem Konferencji Kardiologii Polskiej
a. nazwa: 73 Konferencja Wiosenna PTK, II Konferencja Kardiologii Polskiej.
b. Redaktor Naczelny Kardiologii Polskiej wspólnie z Przewodniczącym Komitetu Naukowego Kongresów i lokalnym organizatorem odpowiedzialni za część merytoryczną Konferencji
c. organizator – prof. Jarosław Kasprzak
d. miejsce i termin: Łódź maj-czerwiec 2010
Komisja:
1. prof. Jarosław Kasprzak - przewodniczący
2. prof. Piotr Kułakowski
3. prof. Piotr Ponikowski
4. prof. Romuald Ochotny

7. Wprowadzenie na stałe wspólnych Konferencji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego z Polskim Towarzystwem Diabetologicznym
a. organizator - prof. Lech Poloński
b. miejsce i termin - Warszawa 26-27.11.2010

8. Zwiększenie kontaktów na różnych płaszczyznach z innymi Towarzystwami o liczącej się pozycji i wspólnych interesach z PTK
- PT Torako-Kardiochirurgiczne,
- Towarzystwo Internistów Polskich,
- PT Diabetologiczne,
- PT Nadciśnienia Tętniczego,
- PT Medycyny Rodzinnej,
- PT Nefrologiczne,
- PT Chirurgii Naczyniowej,
- PT Radiologiczne,
- PT Neurologiczne
Komisja:
1. prof. Waldemar Banasiak - przewodniczący
2. prof. Janina Stępińska
3. prof. Zbigniew Kalarus

9. Zorganizowanie na stronach internetowych PTK edukacji kardiologicznej
a. bezpłatny dostęp dla członków PTK i wszystkich lekarzy w kraju
Komisja:
1. prof. Zbigniew Gąsior - przewodniczący

10. Akredytacja przez PTK kursów specjalistycznych z kardiologii we współpracy z konsultantem ds. kardiologii
Komisja:
1. Prof. Zbigniew Kalarus - przewodniczący
2. prof. Piotr Hoffman
3. prof. Piotr Podolec
4. prof. Hanna Szwed

11. Opracowanie zasad funkcjonowania Komitetu Nominacyjnego odpowiedzialnego za przyznawanie członkowstwa Honorowego i Medalu Zasługi PTK
Komisja:
1. prof. Andrzej Rynkiewicz
2. prof. Adam Torbicki

12. Ścisła współpraca z Konsultantem Krajowym z kardiologii

*powołane Komisje mają za zadanie wypracować szczegółowe plany realizacji strategii i zmian

Prof. Waldemar Banasiak – Prezes PTK