Dzisiaj jest Wtorek 19.01.2021 15:08:48
Poradnik organizacji imprez naukowych
 
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego („PTK”) na Posiedzeniu w dniu 9.12.2008 roku Uchwałą nr 162/2008/2007-2009 przyjął do stosowania w PTK Poradnik Organizacji Imprez Naukowych PTK.
Poradnik organizacji imprez naukowych PTK będzie dotyczyć imprez, co do których potrzeba organizacji zostanie zgłoszona po dniu 1.01.2009 roku.
Aktualny Poradnik Organizatora Imprez PTK 2009