Dzisiaj jest Wtorek 19.01.2021 15:22:17
Dokumenty organizacyjne i regulaminy PTK
 
 
Statut PTK
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne (Towarzystwo) jest towarzystwem naukowym, powstałym w roku 1954.
Towarzystwo działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa w tym ustawy o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.
Towarzystwo jest członkiem European Society of Cardiology.
Poradnik organizacji imprez naukowych
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego („PTK”) na Posiedzeniu w dniu 9.12.2008 roku Uchwałą nr 162/2008/2007-2009 przyjął do stosowania w PTK Poradnik Organizacji Imprez Naukowych PTK.
Poradnik organizacji imprez naukowych PTK będzie dotyczyć imprez, co do których potrzeba organizacji zostanie zgłoszona po dniu 1.01.2009 roku.