Dzisiaj jest Wtorek 19.01.2021 16:33:17
Członkostwo
 
Jako członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK), automatycznie stajesz się członkiem Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) i czerpiesz korzyści Członka ESC. Członkowie są zarówno zachęcani do odkrywania wspólnego programu ESC, jak też korzystania na stronach ESC: ze standardów, czasopism, partali wiedzy, a także kongresów i spotkań.

Jako równoczesny członek PTK i ESC masz dostęp do wszystkich członkowskich korzyści:

 • obniżone ceny na materiały edukacyjne ESC
 • specjalną ofertę subskrypcji wszystkich czasopisma ESC (w tym European Heart Journal)
 • bezpłatny dostęp do narzędzi uczenia się online: www.escardio.org
 • otrzymywanie wszystkich informacji kongresowych
 • otrzymywanie wszystkich informacji na temat programów edukacyjnych
 • wersję online kwartalnika ESC Newsletter
 • osobistą Kartę Członka ESC


Wysokość składki:
25 września 2019 w Katowicach Walne Zebranie Delegatów PTK przyjęło uchwałę dotyczącą zmian wysokości i sposobu naliczania składek członkowskich w Polskim Towarzystwie Kardiologicznym od 2020 roku, o poniższej treści.

„Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego ustala od 1 stycznia 2020 roku nową wysokość składki członkowskiej w PTK na kwotę:
1) 200,00 zł. dla członków PTK powyżej 35 roku życia, z wyłączeniem pielęgniarek i techników medycznych;
2) 100,00 zł. dla członków PTK - pielęgniarek i techników medycznych;
3) 150,00 zł. dla członków PTK poniżej 35 roku życia;
4) 0,00 zł – (zwolnienie z opłaty) dla członków PTK poniżej 26 roku życia i powyżej 65 roku życia.”

Dodatkowo wyjaśniamy, że:
1. Wyliczenie wieku następować będzie na podstawie numeru PESEL (a w przypadku osób nie posiadających numeru PESEL – obcokrajowców – na podstawie daty urodzenia).
2. Osobom z niewpisanym w systemie PTKCzłonkowie numerem PESEL naliczana będzie składka w podstawowej wysokości tj. 200,00 zł.
3. Osoby zgłoszone do końca 2019 w systemie PTKCzłonkowie jako emeryci zachowują swoje uprawnienia i nadal będą zwolnieni z opłacania składek.
4. Zwolnieni z opłacania składek są Członkowie Honorowi.


CZŁONKOWIE HONOROWI PTK I LAUREACI MEDALU ZASŁUGI PTK
Lista Członków Honorowych i Laureatów Medalu Zasługi

Jestem członkiem PTK
Zapraszamy do logowania.

Chcę zostać członkiem PTK
Aby móc zarejestrować się przez Internet konieczne będzie podanie danych dwóch osób polecających, będących Członkami PTK, które uprzednio podały swoje adresy email.
Po zarejestrowaniu mogą Państwo edytować swoje dane po zalowoganiu do osobistego Profilu Członka PTK.
Kliknij dalej aby przejść do formularza rejestracyjnego.


W razie problemów prosimy o kontakt z administratorem:
Anna Zan +48 605 090409 email: ptkczlonkowie(małpa)gbbsoft.pl (pn-pt 8:00-16:00)


Od stycznia 2014 składkę członkowską opłacać można tylko na dwa sposoby:
 1. Elektronicznie bezpośrednio ze swojego profilu członkowskiego w systemie PTKCzłonkowie.
 2. Przelewem na jeden rachunek bankowy prowadzony przez ING Bank Śląski S.A dedykowany do wpłat składek członkowskich:

  POLSKIE TOWARZYSTWO KARDIOLOGICZNE
  numer konta 78 1050 1025 1000 0023 6585 0995
  (tytułem: składki członkowskie PTK za .......rok; Oddział...............PTK)


UWAGA! Składki opłacone bezpośrednio na powyższe konto są rejestrowane w systemie PTKCzłonkowie na początku następnego miesiąca po miesiącu wpłaty (np. zapłata wykonana w styczniu zostanie zarejestrowana w pierwszych dniach lutego).